Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

18. Allah’ın “Kutsallık” sıfatı hakkında ayetler var mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Levililer 11:44-45.Allahınız RAB ben im…mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim.

Levililer 19:2…..Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim.

Levililer 22:32….Ve mukaddes ismimi bozmıyacaksınız… ben sizi takdis eden RAB’İM

Yeşu 24:19-20……o mukaddes Allahtır; o kıskanç Allahtır;

1 Samuel 2:2…….Kimse RAB gibi mukaddes değildir…

1 Samuel 6:20……Bu mukaddes Allahın, RABBİN, önünde kim durabilir?

Mezmur 22:2-3……Ey Allahım…Sen ise kuddussun…

Mezmur 77:13…….Allah, senin yolun kudsiyettedir;

Mezmur 108:7…….Allah kudsiyetinde söyledi: Sevinçle coşacağım.

İşaya 6:3……….Orduların RABBİ kuddustur, kuddustur, kuddustur; bütün dünya onun izzetile dolu.

İşaya 40:25……..beni kime benzeteceksiniz…? Kuddus diyor

Hezekiel 39:7……İsrailin içinde mukaddes ismimi tanıtacağım; ve artık mukaddes…

Amos 4:2………..RAB Yehova kudsiyeti üzerinde and etti ki…

Luka 1:35……….Kutsal Ruh senin üzerinde gelecek…doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Elç. İş. 2:22-27…Nasıralı İsa, Tanrı’nın…Kutsalını çürümeye bırakmayacaksın.

Elç. İş. 3:14……Kutsal ve adil Olan’ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz

İbraniler 7:26…..Böyle bir başkahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış…

İbraniler 12:10….Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi…terbiye ediyor.

1 Petrus 1:15-16…şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.”

Esinleme 4:8…….Kutsal, kutsal, kutsaldır…gücü her şeye yeten Rab Tanrı!

KURANA GÖRE
Haşr 59:23………O, öyle Allah’tır ki…mukaddestir…

Cum’a 62:1………Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes…

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Kutsallık” sıfatıyla ilgili 550’den fazla ayet bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ise ancak iki ayet bulunmaktadır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir