Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

19. Allah, kendini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Mezmur 68:5……..Allah…öksüzlerin babası ve dul kadınların hakimidir.

İşaya 63:16……..sen, ya RAB Babamızsın; ezelden beri Kurtarıcımız senin ismindir.

İşaya 64:8*……..Ve şimdi, ya RAB, sen Babamızsın…hepimiz senin elinin işiyiz.

Hoşea 1:10………Siz benim kavmım değilsiniz, denildiği yerde kendilerine: Hay olan Allahın oğullarısınız, denilecek.

Matta 5:45 & 48….size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları olasınız…göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de…

Matta 6:9……….siz şöyle dua edin: “Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.

Matta 7:11………göklerde olan Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok…

Matta 11:25-27…..İsa…“Baba, göğün ve yerin Rabbi!…”Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’u Baba’dan başka kimse tanımaz. Oğul’dan ve Oğul’un Baba’yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba’yı tanımaz.

Yuhanna 5:22…….Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, tüm yargılama işini Oğul’a verdi.

Yuhanna 8:41*……Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır…

1 Korintliler 1:3..Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten…

2 Korintliler 6:17-18..Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, “Size Baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

1 Petrus 1:2-3…..Baba Tanrı’nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun.

KURANA GÖRE
Kur’an’da Tanrı’nın “Baba”lığıyla ilgili sıfat bulunmaz!Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Baba” sıfatı 248 kez geçmektedir. Kur’an da ise bu sıfat bulunmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir