Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

21. Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 10:17*…..Allahımız RAB…şahısları saymıyan… Allahtır.

Matta 22:16……..Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın.

Markos 12:14…….kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı…

Luka 20:21………doğru yolu…insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı…

Romalılar 2:11…..Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.

Romalılar 10:12….Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab.

Galatyalılar 2:6*..Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz…

Galatyalılar 3:28..Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır.

Efesliler 6:9……Rabbiniz…insanlar arasında ayrım yapmadığını bilirsiniz.

Kolosililer 3:25…İnsanlar arasında ayrım yoktur.

Yakub 1:13………“Tanrı beni ayartıyor” demesin. Tanrı..kimseyi ayartmaz.

Yakub 2:1-2 & 9….ayrım yapmayın…insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz;

KURANA GÖRE
Bakara 2:228…….Erkeklerin kadınlar üzerinde(ki hakları), bir derece daha fazladır.

Bakara 2:282…….Eğer iki erkek yoksa…şahitlerden bir erkek, iki kadın (sahitlik etsin).

Nisa 4:11……….Allah…erkeğe kadının payının iki mislini tavsiye eder.

Nisa 4:34……….Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler.Çünkü Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır.

En’am 6:165*…….sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur.

Yusuf 12:76……..(Biz) dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.

Nahl 16:71 & 75….Allah, rızıkta kiminizi kiminizden üstün kıldı.

Ahzab 33:30-33&53..Ey peygamber kadınları, siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.

Ahzab 33:50-51*….Ey peygamber…seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık…diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helal kıldık).
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir