Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

20. Allah, kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
İşaya 43:3 & 11….Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur.

İşaya 44:6………RAB İsrailin kıralı, ve kurtarıcısı…başka Allah yoktur.

İşaya 45:15*…….Allah sensin, ey İsrailin Allahı, ey Kurtarıcı!

İşaya 45:21……..Ben RAB…ve benden başka Allah, hak Allah ve Kurtarıcı yok…başkası yoktur.

Hoşea 13:4………senin Allahın olan RAB’İM…ve benden başka kurtarıcı yoktur.

Zekarya 9:9……..Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş…kralın adildir, ve kurtarıcıdır;

Matta 1:21………bir oğul doğuracak…Adını İsa…halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.

Luka 1:47……….Meryem…ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Luka 2:10……….bugün size…bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yuhanna 3:17…….Tanrı, Oğlunu…dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Elç. İş. 4:10-12…Nasıralı İsa Mesih’in adı…Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.

1 Timoteyus 1:1….Kurtarıcımız Tanrı’nın ve ümidimiz Mesih…

1 Timoteyus 1:15…“Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir…

1 Timoteyus 2:3-4..Kurtarıcımız Tanrı…tüm insanların kurtulmasını…ister.

Titus 1:3-4……..Kurtarıcımız Tanrı’nın buyruğuyla… Kurtarıcımız Mesih İsa’dan…

Titus 2:10-13……Kurtarıcımız Tanrı…ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in…

Titus 3:4-6……..Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini…ve Kurtarıcımız İsa Mesih…

Yahuda 1:25*…….Kurtarıcımız tek Tanrı…Yücelik… Rabbimiz İsa Mesih…Tanrı’nın olsun.

KURANA GÖRE
Kur’an’da Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatıyla ilgili ayet yoktur!

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatı ile ilgili yaklaşık 600 ayet bulunmaktadır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir