Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

32. Kutsal Ruh insanlara “ruhsal armağanlar” verir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Romalılar 1:11…..ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağanı ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum.

Romalılar 12:6*….Tanrı bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır.

1 Korintliler 1:5-7..Mesih’te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağanda eksiğiniz yoktur. Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir.

1 Korintliler 2:13.Ruhsal olanlara ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı’nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği sözlerle bildiririz.

1 Korintliler 7:7..herkesin Tanrı’dan payına düşen bir ruhsal armağanı vardır. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

1 Korintliler 12:1..Ruhsal armağanlara gelince, kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem.

1 Korintliler 12:4-11*..Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir…Ruh’un aracılığıyla…yeteneği veriliyor…Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır.

1 Korintliler 14:1…Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin.

1 Korintliler 14:12..Bu nedenle, siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlarda zenginleşmeye bakın.

1 Timoteyus 4:14…sana verilmiş ve hala sende olan ruhsal armağanı ihmal etme.

1 Petrus 4:10……hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu…birbirinize hizmet etmekte kullanın.KURANA GÖR
İsra 17:85*……..Sana ruhtan sorarlar. De ki “Ruh, Rabb’imin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir