Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

33. Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 12:24-30…..Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer Şeytan Şeytan’ı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Ama ben cinleri Tanrı’nın Ruhuyla kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.

Matta 25:41*…….İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

Luka 11:15………Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir?

Efesliler 6:11-12..şavaşımız…kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…karşıdır.

1 Korintliler 6:3..Bu yaşama ait davaları bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?

2 Korintliler 11:13-15..Bu şaşılacak…değil. Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

2 Petrus 2:4*……Tanrı, günah işlemiş olan melekleri esirgemedi…onlara…zincire vurdu.

Esinleme 12:7……Gökte savaş oldu…Mikail ve melekleri ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu…

Esinleme 12:9……Şeytan…tüm dünyayı saptıran…melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.

KURANA GÖRE
Ahkaf 46:29-31*….cinlerden…Hakka ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik.

Cin 72:1………..Cinlerden…Biz harikulade güzel bir Kur’an dinledik.

Cin 72:11*………bizden iyiler de var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var.

Cin 72:13……….Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık.

Cin 72:14……….Ve biz, bizden de müslümanlar var. Hak yolundan sapanlar var. Kimler müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir