Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

35. Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 4:8-9……..İblis, İsa’yı…dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim. dedi.

Luka 4:5-8*……..İblis…O’na, “Tüm egemenlik…sana vereceğim” dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Sen bana taparsan, hepsi senin olacak. İsa…“Tanrı’nın olan Rab’be tap”…yazılmıştır.

Yuhanna 12:31……dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

Yuhanna 14:30……dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

Yuhanna 16:11……yargı konusunda – çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

2 Korintliler 4:3-4..Mesih’in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahi onların zihinlerini kör etmiştir.

2 Korintliler 11:14..Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

Efesliler 2:1-2….Bu dünyanın gidişine…dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine…Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.

Efesliler 6:11-12..İblis’in hilelerine karşi…kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…

2 Timoteyus 2:26…kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.

1 Petrus 5:8-9…..Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi…

1 Yuhanna 5:19*….Biliyoruz ki…bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.

Esinleme 12:9……Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan…tüm dünyayı saptıran…

KURANA GÖRE
Nisa 4:76*………şeytanın hilesi zayıftır.

Nahl 16:99*……..inananlara…o (şeyta)nın bir gücü yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir