Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

37. İsa Mesih günahsız olduğu kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Markos 1:24*…….Ey…İsa…Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalısın sen!

Luka 1:35……….Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Yuhanna 7:18……….kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisi göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık yoktur.

Yuhanna 8:12…….Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, karanlıkta yürümez…

Yuhanna 8:46…….Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?

Yuhanna 14:30……bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

2 Korintliler 5:21…Tanrı…günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah yaptı.

İbraniler 4:14-15..başkahinimiz Tanrı’nın Oğlu İsa…günah işlememiş bir başkahinimiz vardır.

1 Petrus 1:18-20…Mesih’in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

1 Petrus 2:21-23*..Mesih…size örnek oldu. O, günah işlemedi…

1 Yuhanna 3:5……Mesih’in…kendisinde günah olmadığını bilirsiniz.

KURANA GÖRE
Bakara 2:87……..Andolsun…İsa’ya…onu Ruh-ül Kudus ile destekledik.

Bakara 2:253…….üstün kıldık…İsa’ya…onu Ruhu’l Kudüs ile destekledik.

Al-i İmrân 3:45*…İsa Mesih’dir; dünyada da ahirette…(Allah’a) yakın olanlardandır.

Maide 5:110……..Meryem oğlu İsa…seni Ruhu’l Kudüs ile desteklemiştim. Meryem 19:16-19*…Meryem’i de an…Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim, diye(geldim).”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir