Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

43. İsa Mesih Allah’ın Oğlu olarak kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Mezmur 2:2 & 12….RABBE karşı ve mesihine karşı… Oğlu öpün ki, hiddet etmesin…

İşaya 7:14*……..bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel…

İşaya 9:6……….bize bir çocuk doğdu…onun adı…Kadir Allah…

Daniel 3:25……..dördüncüsünün görünüşü de bir ilah oğluna…

Matta 14:33……..Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun” diyerek O’na tapındılar.

Matta 16:16……..“Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin”… İsa ona, “Ne mutlu sana…Simun!” dedi.

Matta 26:63-64…..Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin? dedi. İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi.

Markos 1:1-8…….Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin…

Markos 14:61-62….Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?…İsa, “Ben’im” dedi.

Luka 1:26-37…….Melek…adını İsa koyacaksın. O büyük olacak kendisine ‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek.

Luka 22:67-71*…..“Yani sen Tanrı’nın Oğlu musun?”… Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi.

Yuhanna 1:29-34….Ben de gördüm ve Tanrı’nın Oğlu budur…

Yuhanna 10:36……‘Tanrı’nın Oğluyum’ dediğim için bana nasıl ‘Küfür ediyorsun’ dersiniz?

Romalılar 1:1-4….Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih…

1 Korintliler 15:28..Her şey Oğul’a bağlı kılınınca, o zaman Oğul…

İbraniler 1:8……Ama Oğul için şöyle diyor. “Ey Tanrı…

1 Yuhanna 2:22…..Baba ve Oğul’u inkar eden Mesih-karşıtıdır.

1 Yuhanna 5:20…..Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı.

KURANA GÖRE
En’am 6:101*…….O’nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur…

Tevbe 9:30-31*…..Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur.” dediler…kahretsin…

Furkan 25:2……..O (Allah)…bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur.

Zuhruf 43:81-82….Eğer Rahman’ın çocuğu olsaydı (O’na) tapanların ilki ben olurdum.

Cin 72:3………..Rabb’imizin şanı yücedir. O, ne eş, ne de çocuk…

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın Oğlu ile ilgili 92 ayet bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir