Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

44. İsa Mesih’in ezelden ebede kadar var olduğu kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
İşaya 9:6……….bir çocuk doğdu, bize bir oğul…onun adı…Ebediyet Babası…

Mika 5:2*……….Beyt-lehem…ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.

Yuhanna 1:1-3&14…Başlangıçta Söz vardı…Söz Tanrı’ydı …Söz insan olup aramızda yaşadı.

Yuhanna 6:48 & 51..İsa…Yaşam ekmeği ben’im. Gökten inmiş olan diri ekmek ben’im.

Yuhanna 6:62…….Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz…?

Yuhanna 8:58…….İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.

Yuhanna 17:5*……Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken…

Yuhanna 17:24……bulunduğum yerde…dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.

Filipililer 2:6-8..Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde …insan benzeyişinde doğdu.

Kolosililer 1:13…Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O’dur.

Kolosililer 1:17…her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

İbraniler 1:1-2….aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.

İbraniler 1:8-10…Ama Oğlu için…Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın.

İbraniler 13:8…..Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.

1 Petrus 1:20……Mesih, dünyanın kuruluşundan önce seçilmişti.

1 Yuhanna 1:2……Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı…

Esinleme 1:4-8…..Var olan, var olmuş ve var olacak olan…Rab Tanrı diyor…

Esinleme 11:15-17..Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu. O da sonsuzlara dek…

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:59*…Allah yanında İsa’nın durumu, Adem durumu gibidir…“Ol” dedi, artık olur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir