Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

47. İsa Mesih, dünyanın “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
İşaya 43:11-14*….Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur…RAB, Kutarıcınız…

Luka 2:10……….Davud’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yuhanna 4:42…….O’nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.

Elç. İş. 5:31……bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu…Kurtarıcı olarak…yükseltti.

Elç. İş. 13:23…..Tanrı…İsrail’e bir Kurtarıcı, İsa’yı gönderdi.

Romalılar 11:26-27.Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı Sion’dan gelecek…

Filipililer 3:20…Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. O, her şeyi kendine…

1 Timoteyus 2:3-6..Kurtarıcımız Tanrı…tek bir Aracı vardır…Mesih İsa’dır.

Titus 1:3-4……..Kurtarıcımız Tanrı…Kurtarıcımız Mesih İsa’dan lütuf ve esenlik…

Titus 2:9-14…….Kurtarıcımız Tanrı’yla…ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik…

Titus 3:4-6……..Kurtarıcımız Tanrı…ve Kurtarıcımız İsa Mesih…kurtardı.

2 Petrus 1:1…….Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in doğruluğu sayesinde…

2 Petrus 1:11……Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in sonsuz egemenliğine…

2 Petrus 3:18……Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta…

1 Yuhanna 4:14-15*.Baba, Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi…İsa…

Yahuda 1:24-25…..Yücelik…Kurtarıcımız tek Tanrı…Rabbimiz İsa Mesih…

KURANA GÖRE
Nisa 4:171*……..Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi…

Maide 5:75*……..Meryem oğlu Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatıyla ilgili ayetlerin sayısı 600’den fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir