Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

46. İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yuhanna 3:17…….Tanrı, Oğlunu…dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Yuhanna 10:9…….Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur.

Yuhanna 14:6*……İsa…“Yol, gerçek ve yaşam benim”…Ben’im aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

Elç. İş. 4:10-12…İsa Mesih’in adı sayesinde…Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Romalılar 8:34…..Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.

Efesliler 2:18…..O’nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

1 Timoteyus 2:5*…tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır…Mesih İsa’dır.

İbraniler 1:1-2….aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.

İbraniler 8:6……İsa…daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha üstün bir göreve de…

İbraniler 9:15…..Mesih, yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur…fidye olarak öldü.

İbraniler 12:22-24.yeni antlaşmanın aracısı olan İsa’ya… daha üstün bir anlam ifade eden…

1 Yuhanna 2:1-2….birimiz günah işlerse adil olan Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:48*…….o gün hiç kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimsenin şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz…yardım yapılmaz.

En’am 6:94*……..Hani ortaklar(ımız) sandığınız aracılarınızı da yanınızda görmüyoruz!

Zümer 39:3………İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır. Ondan başka veliler…iletmez.

Zümer 39:44……..De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır.” Kaf 50:16……….Andolsun insanı biz yarattık…biz ona şah damarından daha yakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir