Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

49. Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e iman etmek midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Markos 14:61-62….Başkahin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin? diye sordu. İsa “Ben’im” dedi.

Yuhanna 3:16-18 & 36..O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır…Oğul’a iman edenin sonsuz yaşama vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.

Yuhanna 6:48 & 51..İsa…Yaşam ekmeği ben’im. Gökten inmiş…

Yuhanna 9:5……..Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı ben’im.

Yuhanna 10:7-9…..İsa…ben koyunların kapısıyım…Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla…kurtulur.

Yuhanna 11:25……İsa ona, “Diriliş ve yaşam ben’im” dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

Yuhanna 14:6*……“Yol, gerçek ve yaşam ben’im” dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

Yuhanna 17:3…….Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Yuhanna 18:6…….İsa, “Ben’im” deyince gerileyip yere düştüler.

Elç. İş. 4:10-12*..Nasıralı İsa Mesih’in adı sayesinde…Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Esinleme 1:17-18…“Korkma! İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:19-20.Allah katında din, İslamdır…Eğer İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar.

Al-i İmrân 3:85*…Kim İslam’dan başka bir din ararsa… kaybedenlerden olacaktır.

Tevbe 9:33………O, Resülünü…hak dinle gönderdi ki…bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.

Fetih 48:28……..Resülünü…hak dinle gönderdi ki o (hak di)ni bütün dinlere üstün kılsın. Saf 61:8-9………O, Resülünü…hak dinle gönderdi ki… bütün dinlerin üstüne çıkarsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir