Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

50. İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret kurbanı (fidye) olarak kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Levililer 17:11….etin canı kandadır; ve ben onu mezbah üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size verdim…candan ötürü kefaret eden kandır.

İşaya 53:5-6*……günahlarımızdan ötürü o yaralandı…ve onun berelerile biz şifa bulduk…RAB hepimizin fesadını onun üzerinde koydu.

İşaya 53:12……..canını ölüme döktü…suçunu da o taşıdı…

Matta 1:21………Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.

Matta 20:28……..İnsanoğlu…canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.

Yuhanna 1:29*……İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

Elç. İş. 20:28…..Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu…

1 Korintliler 5:7..kurban kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.

1 Korintliler 15:1-4…Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü… üçüncü gün ölümden dirildi.

2 Korintliler 5:14-21.bir kişi herkesin uğruna öldü…Evet, Mesih herkesin uğruna öldü.

Efesliler 1:8……Mesih’in kanının aracılığıyla…suçlarımızın bağışına sahibiz.

İbraniler 7:27…..başkahinimiz…kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı.

İbraniler 9:12…..sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere…ilk ve son kez girdi.

İbraniler 9:22…..Kutsal Yasa’ya göre, her şey kanla temiz kılınır, ve kan dökülmeksizin bağışlama olmaz.

İbraniler 10:12….Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sundu…

KURANA GÖRE
En’am 6:164*…….Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının yükünü taşımaz.

Yunus 10:108…….yola gelen, kendisi için gelir…Ben sizin üzerinize vekil değilim.

İsra 17:15*……..Hiçbir…başkasının günah yükünü taşımaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir