Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

54. Hz. Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin mesajlarına uyuyor muydu?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 18:20-22…Ancak bir peygamber…emretmediğim bir sözü küstahça benim isminle…söylerse…ölecektir.

İşaya 8:20*……..Eğer bu söze göre söylemezlerse gerçek onlar için tan ışığı olmaz.

1 Korintliler 14:32-34.Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır.

1 Korintliler 15:1-4*..Kardeşler…müjdeyi hatırlatmak istiyorum… Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve…üçüncü gün ölümden dirildi.

Galatyalılar 1:6-9.bir kimse size, kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lânet olsun!

2 Yuhanna 2:7-9….Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.

1 Yuhanna 2:23…..Yalancı kimdir? Baba ve Oğul’u inkar eden, Mesih-karşıtıdır. Oğul’u inkar eden hiç kimsede Baba da yoktur.

1 Yuhanna 4:1-5….her ruha inanmayın…ruhları sınayın.

1 Yuhanna 5:20…..Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı…

KURANA GÖRE
Nisa 4:162………içlerinden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.

Ra’d 13:36………Kitab verdiğimiz kimseler, sana indirilenden sevinirler.

Şuara 26:196-197…O(nun zikri…manası), evvelkilerin Kitablarında da vardır…bilginlerinin onu bilmesi de onlar için bir delil değil mi?

Ankebut 29:46……Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na teslim olanlarız.

Fussilet 41:43*….sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir.

Şurâ 42:15*……..Allah bizim de Rabb’imiz sizin de Rabb’inizdir…tartışma (sebebi) yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir