Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

60. Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal olarak günah işlerler mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
1 Krallar 8:46….Eğer sana karşı suç ederlerse (çünkü suç etmiyen adam yoktur)…

Eyub 9:20……….Salih olsam da ağzım beni kötüler; Ben kamil olsam da beni iğri çıkarır.

Mezmur 14:1-3……Hepsi saptılar…murdar oldular; İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.

Mezmur 130:3…….Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, Ya RAB, kim durabilir?

Sül. Mes. 20:9…..Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim, günahımdan tahir oldum?

Vaiz 7:20*………Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç işlemiyen salih adam yoktur.

İşaya 64:6………hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir.

Romalılar 3:9-12…Yazılmış olduğu gibi: Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

Yakub 3:2……….Çünkü hepimiz çok hata yaparız.

1 Yuhanna 1:8*…..Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.

KURANA GÖRE
Yusuf 12:53*…….nefsimi temiz çıkarmıyorum. Çünkü nefis, daima kötülüğü emredicidir.

İbrahim 14:34……insan çok haksızlık edendir, çok nankördür!

Nahl 16:61*……..Eğer Allah insanları, yaptıkları…cezalandırsaydı…tek canlı bırakmazdı.

Şuara 26:82……..“Ceza günü, hatamı bağışlayacağını umduğum da O’dur.”

Mü’min 40:55…….(Ey Muhammed, sen)…Günahına da istiğfar et…

Muhammed 47:19…..(Ey Muhammed), kendi günahın…(Allah’tan) mağfiret dile.

Fetih 48:1-2…….Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın…

Kıyamet 75:2-3…..Yoo, daima kendini kınayan nefse and içerim. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?

Nasr 110:1-3…….Asra andolsun ki, insan ziyan içindedir. Dipnot : İslamiyet, peygamberlerin asla günah işlemediklerini ifade eder. Fakat, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Kitab-ı Mukaddes’te açık bir şekilde anlaşılır ki, peygamberler de günahkârdı. Kutsal Kitaplar, açıkça tüm insanların (peygamberler dahil) günahkâr olduğunu, günahsız tek kişinin İsa Mesih olduğunu öğretir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir