Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

61. Günahın cezası cehennem midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Sül. Mes. 9:13-18..fakat adam bilmez ki, orada ölüler vardır…ölüler diyarının derinliklerindedir.

Yeremya 31:29-31…Herkes kendi fesadı için ölecek…

Hezekiel 18:4&20*..suç işliyen can, ölecek olan odur.

Daniel 12:2……..yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu …utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar.

Matta 5:29-30……günaha sokarsa, onu çıkar, at…tüm vücüdunun cehenneme atılmasından iyidir.

Matta 25:30-32…..yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış…olacaktır.

Matta 25:41 & 46…Ey lânetliler…İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

Luka 12:5……….Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım…cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun.

Romalılar 6:23*….Çünkü günahın ücreti ölüm…

2 Korintliler 5:14-21..Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü.

Galatyalılar 3:10..Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır.

Efesliler 2:1-3….Sizler bir zamanlar…ölüydünüz…Ötekiler gibi…gazap çocuklarıydık.

Esinleme 14:9-11…işaretini kabul ederse…Tanrı öfkesinin şarabından içecektir.

Esinleme 20:11-15..Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.

KURANA GÖRE
A’raf 7:7:41…….cehennemde…vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.

Secde 32:20……..Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir.

Saffat 37:63-70….Biz o zalimler için bir fitne yaptık …dönüşleri elbette cehennemedir.

Zümmer 39:60*……Kibirlenenler için cehennemde bir yer yok mudur? Mü’min 40:70-76*…Kitab’ı ve elçilerimizi…yalanlayanlar…Cehennemin kapılarıdan girin, orada ebedi kalacaksınız…yeri ne kötüdür!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir