Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

71. Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş gerekiyor mu?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yuhanna 1:12-13….iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular.

Yuhanna 3:1-7*…..İsa…“Sana doğrusunu söyleyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez”…bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez.

2 Korintliler 5:17.Bir kimse Mesih’te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, herşey yeni olmuştur.

Galatyalılar 6:15..Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaradılıştır.

Titus 3:5-6*…….Kurtarıcımız Tanrı…kendi merhametiyle,yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.

1 Petrus 1:23……Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

1 Petrus 2:2…….Yeni doğmuş bebekler gibi, saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

1 Yuhanna 2:29…..doğru olanı yapan herkesin O’ndan doğduğunu da bilirsiniz.

1 Yuhanna 3:7&14…Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz.

1 Yuhanna 4:7……Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir.

1 Yuhanna 5:1……İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur.KURANA GÖRE
Kur’an’da böyle bir kavram yoktur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir