Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

72. İnsanlar Allah’ın çocukları olabilirler mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 4:22-23……RAB şöyle diyor: İsrail, oğlum, ilkimdir…Oğlumu salıver ki…

2 Samuel 7:4&14*…RABBİN şu sözü geldi…Ben ona baba olacağım, ve o bana oğul olacaktır.

Eyub 1:6………..Allah oğulları RABBİN önünde kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün…

Eyub 38:7……….Ve bütün Allah oğulları sevinçle çağrışırken.

Yuhanna 1:12…….iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Romalılar 8:14&16*.Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Ruh’un kendisi…Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

2 Korintliler 6:18.“Size Baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

Galatyalılar 3:26..Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.

Galatyalılar 4:4-7.Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

Efesliler 1:5……İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye…önceden belirledi.

Filipililer 2:14-15..Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız.

İbraniler 2:10…..Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken…

İbraniler 12:5-6…Oğullara söylenir gibi…“Oğlum, Rab’bin terbiye edişini hafife alma…Çünkü O, sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.

Yakub 1:18………O, yarattıklarının…ilk meyveleri olmamız için bizi…yaşama kavuşturdu.

1 Petrus 1:14……Söz dinleyen çocuklar olarak…geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın.

1 Yuhanna 3:1……‘Tanrı’nın çocukları’ çağrılalım diye, Baba bizi ne denli çok sevdi.

KURANA GÖRE
Maide 5:18*……..Yahudiler ve Hıristiyanlar; “Biz Allah’ın oğulları…” dediler…Hayır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir