Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

73. Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yuhanna 3:16-18*…Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun…Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır.

Yuhanna 3:36…….Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

Yuhanna 5:24…….Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

Yuhanna 10:27-29…Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım, onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar.

Romalılar 8:1……Mesih İsa’ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur.

Koloseliler 1:13-14..O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

1 Yuhanna 5:11-12*.Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:62*…….Şüphesiz iman edenler…Hıristiyanlar …Rab’leri katında mükafat vardır.

Nisâ 4:162-163…..içlerinden ilimde ileri gitmiş…müminler…büyük bir mükâfat vereceğiz.

Mâide 5:69*……..İnananlar…hıristiyanlar(dan)…korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Al-i İmrân 3:113…Kitab’lılar…Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk…

Al-i İmrân 3:114…Onlar…iyiliği emreder, kötülükten men’ederler…İşte onlar iyilerdendir… Al-i İmrân 3:115…Yaptıkları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir