Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

8. Allah’a inananların, Allah’ın gönderdiği bütün Kutsal Kitapları okumaları gerekir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 6:4-7……bu sözler senin yüreğinde olacaklar…oğullarının zihnine iyice koyacaksın…

Yeşu 1:8*……Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmayacak ve onda yazılmış olanın hepsine göre yapmaya dikkat etmek için kuvvetli ol ve yürekli ol;

İşaya 5:11-13&24…vay başına! Rabbin yaptığına dikkat etmiyorlar…bakmıyorlar…bilgi eksikliğinden sürgüne götürüldü.

Matta 4:4*………İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar…

Yuhanna 8:32…….Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.

Yuhanna 8:47…….Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler.

Yuhanna 14:21……Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.

Elç. iş. 5:29……Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek.

1 Timoteyus 4:13-16..Kutsal Yazıları okumaya…ve ders vermeye ada kendini…Bu konuların üzerinde dur.

1 Timoteyus 2:2…..benden işittiğin sözleri…emanet et.

2 Timoteyus 2:14-15.Bu konuları imanlılara hatırlat…gayret et.

2 Timoteyus 3:16-17.Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı..yetkin olur.

İbraniler 5:12-14..Tanrı’nın sözlerinin…Sütle beslenen herkes bebektir…Katı yiyecek, yetişkinler için…

1 Petrus 2:2…….saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki…

1 Petrus 3:15……uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.

1 Yuhanna 2:5……O’nun sözüne uyanda…yetkinleşmiş olur.


KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:119*..Kitab’ın hepsine inanırsınız.

A’râf 7:145 & 147..Bunları kuvvetle tut, kavime de emret.

A’râf 7:171-172….size verdiğim (kitab)ı kuvvetle tutun…

Ankebut 29:45-46…Kitab’dan…oku…size indirilene de inandık.

Şura 42:15*……..Ben Allah’ın indirdiği her kitab’a inandım…

Müzzemmil 73:4…..Veya bunu artır ve ağır ağır Kur’an oku.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir