Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Büyük Beyaz Taht Yargısı nedir?

Cennet ve Cehennem Hakkındaki Sorular
Soru : Büyük Beyaz Taht Yargısı nedir?

Yanıt: Büyük Beyaz Taht yargısı Vahiy 20:11-15’de tanımlanır ve kaybolmuş insanların ateş gölüne atılmasından önceki son yargıdır. Vahiy 20:7-15’den bu yargının bin yıldan sonra ve İblis, canavar ve sahte peygamberin ateş gölüne atılmasından sonra gerçekleşeceğini biliyoruz (Vahiy 20:7-10). Açılan kitaplar (Vahiy 20:12) herkesin iyi ve kötü olmak üzere yaptığı işlerini içerir, çünkü Tanrı söylenen, yapılan ya da hatta düşünülen her şeyi bilir ve herkesi bunlara göre ödüllendirecek ya da cezalandıracaktır (Mezmur 28:4; 62:12; Romalılar 2:6; Vahiy 2:23; 18:6; 22:12).Ayrıca bu sırada, “yaşam kitabı” adı verilen bir başka kitap daha açılacaktır (Vahiy 20:12). Bir insanın Tanrı ile sonsuz yaşam mı, yoksa ateş gölünde sonsuz ceza mı alacağını belirleyen bu kitaptır. Hristiyanlar yaptıklarından sorumlu tutuldukları halde, Mesih’te bağışlanmışlardır ve isimleri “dünya kurulalı beri yaşam kitabına yazılmıştır” (Vahiy 17:8). Kutsal Yazılar’dan ayrıca, bu yargıda ölülerin “yaptıklarına göre yargılandıklarını” (Vahiy 20:12) ve “adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldığını” da biliyoruz (Vahiy 20:15).Hem inanlılar, hem de inanlı olmayanlar olmak üzere bütün insanlar için nihai bir yargı olacağı, Kutsal Kitap’ın birçok ayetinde açıkça doğrulanmıştır. Herkes bir gün Mesih’in önünde duracak ve yaptıklarına göre yargılanacaktır. Büyük beyaz taht yargısının nihai yargı olduğu çok açık olduğu halde, Hristiyanlar bunun Kutsal Kitap’ta sözü edilen diğer yargılarla bağlantısı ve özellikle de büyük beyaz taht yargısında kimin yargılanacağı konusunda görüş ayrılığı içindedir.Bazı Hristiyanlar, Kutsal Yazılar’ın üç değişik yargının geleceğini bildirdiğine inanır. Bunların ilki, koyunlarla keçilerin yargısı ya da ulusların bir yargısıdır (Matta 25:31-36). Bu olay büyük sıkıntı döneminden sonra ama bin yıllık dönemden önce gerçekleşir; amacı Mesih’in bin yıllık krallığına kimin gireceğini belirlemektir. İkinci yargı, inanlılarının işlerinin yargılanmasıdır ve bundan sık sık “Mesih’in yargı tahtı [bema]” olarak söz edilir (2 Korintliler 5:10). Bu yargıda, Hristiyanlar işleri ya da Tanrı’ya hizmetlerinden ötürü çeşitli derecelerde ödüller alacaklardır. Üçüncü yargı da, bin yıllık dönemin sonunda gerçekleşecek olan büyük beyaz yargı tahtıdır (Vahiy 20:11-15). Bu, inanlı olmayan kişilerin işlerine göre yargılanıp ateş gölünde sonsuz cezaya çarptırıldıkları yargıdır.Başka Hristiyanlar bu üç yargının, üç ayrı yargıdan değil, aynı nihai yargıdan söz ettiğine inanır. Yani, Vahiy 20:11-15’deki büyük beyaz taht yargısı inanlılarla inanlı olmayanların aynı şekilde yargılanacağı zaman olacaktır. İsimleri yaşam kitabında olanlar alacakları ya da kaybedecekleri ödüllerin belirlenmesi için yaptıklarına göre yargılanacaklardır. İsimleri yaşam kitabında olmayanlar, ateş gölünde alacakları cezanın derecesinin belirlenmesi için yaptıklarına göre yargılanacaklardır. Bu görüşü savunanlar Matta 25:31-46’nın büyük beyaz taht yargısında gerçekleşenlerin bir başka tanımı olduğuna inanır. Bu yargının sonucunun Vahiy 20:11-15’de sözü edilen büyük beyaz taht yargısından sonra görülenlerle aynı olduğuna işaret ederler. Koyunlar (inanlılar) yaşama girecek ve keçiler (inanlı olmayanlar) “sonsuz azaba” atılacaklardır (Matta 25:46).Kişi, büyük beyaz taht yargısı konusunda hangi görüşü savunursa savunsun, gelecek olan yargı(lar) hakkındaki gerçekleri hiçbir zaman unutmamak gerekir. İlk olarak, İsa Mesih yargıç olacaktır, inanlı olmayanların hepsi Mesih tarafından yargılanıp yapmış oldukları işlere göre cezalandırılacaklardır. Kutsal Kitap inanlı olmayanların kendilerine karşı gazap biriktirdikleri (Romalılar 2:5) ve Tanrı’nın “herkese, yaptıklarının karşılığını vereceği” konusunda çok açıktır (Romalılar 2:6). İnanlılar da Mesih tarafından yargılanacaklardır ama Mesih’in doğruluğu bizim sayıldığından ve isimlerimiz yaşam kitabına yazılmış olduğundan biz yaptığımız işlere göre cezalandırılmayacak, ödüllendirileceğiz. Romalılar 14:10-12, hepimizin Mesih’in yargı kürsüsünün önüne çıkacağımızı ve her birimizin kendi adına Tanrı’ya hesap vereceğini bildirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir