Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Istıraplar Karşısında Tutumumuz, Davranışımız

Istıraplar Karşısında Tutumumuz, Davranışımız

ISTIRAPLAR KARŞISINDA

Tüm insanlığı sarsan tsunami felaketi üzerinde düşünceler, görüşler, yorumlar her yanda duyuldu ve duyulmakta. Çeşitli dinlerin bu konudaki öğretişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir söyleşi birçok kuşakta ilgi topladı. Özellikle bir Hıristiyan tanrıbilimcinin yanıtı soruna apayrı ışık saçıyor: “Mesih inanlısına, ‘Niçin ıstırap çekeriz?’ sorusu özerinde durulacak incelemedir. Mesih inancına bağlı olanın Tanrısı ıstırap çeken Tanrı’dır. Kendisi ıstıraplara katlanan, ıstıraplara inanlısıyla paydaş olandır. Rab İsa Mesih çarmıhta tüm günahlı insanlar için ıstıraplar dizisi taşıdı. Bu tarihsel olayda Tanrı insanın ıstırabına katıldı, hem de hiçbir yaratığın bilemeyeceği ıstırapları yüklendi, yerimize öldü. Dirilişiyle en sonunda ıstırapların yengiye dönüşeceğini belgeledi. Mesih inanlısına ıstırapların sonrası görkemli yarındır.”

Eyub ıstıraplar ortasında şu ilahiyi yükseltti: “Bilirim ki, Kurtarıcım diridir ve sonunda yeryüzünde dikilecektir” (Eyub 19:25). Bu insan karısının ıstıraplara isyan bayrağını açmasını şu kanıtlı dille yanıtladı: “Nasıl? Tanrı’dan iyilik kabul edelim de kötülük kabul etmeyelim mi?” (Eyub 2:10). Tsunami felaketinden büyük zarara uğrayan bölgelerden biri Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletidir. Bu ülkeden Meena K. Baraiya adında bilgisayar uzmanı bir bayan, Punjap Ulusal Banka danışmanı, ‘Istıraplar Karşısında’ başlıkli bir yazıyla Mesih bağlısı durumunda Kutsal Kitap’tan topladığı bazı aydınlatıcı gerçekleri herkese iletiyor:

“Matematik kitaplarının her bir bölümü bir formulü sunar ve bunun uygulanışını bir krokiyle gösterir. Öğrenci bu durumda sorunlara nasıl yaklaşacağını kestirebilir, gösterilen yönergeleri izleyerek soruları doğru biçimde yanıtlar. Bunu bir betim olarak kullanırsak, Tanrı Sözü’ndeki öğretilerin nasıl gerçekleştiğini belirgin simgelerle anlayabiliriz. Orada karşılaştığımız iman yiğitleri birer kroki görevini açıklamakta. ‘Bu insanların tümü, imanla ilgili parlak tanıklığa sahip oldu’ (İbraniler 11:39).

“Mesih’in habercisi Petros şunu bildirir: “Yaptığınız kötülük yüzünden dayak yer ve bunu katlanışla karşılarsanı, bu işten ne övüncünüz olabilir? Oysa iyilik yapmanıza karşın işkence çekip bunu katlanışla karşılarsanız, bu Tanrı katında onaylanır” (I Pet.2:20). Eyub suçsuz olmaya karşın ıstırap ardına ıstırap çekti. Yaşamı pasparlak olan Yusuf cezaevine kapatıldı. Yeremya peygamber Tanrı bildirisini açıkladığından acımasızca cezalandırıldı. Daniel diri Tanrı’ya dua ettiğinden aslanlar çukuruna atıldı. Pavlos tek kurtarıcı Mesih’i tanıttığından cezalandı, ölümle burun buruna geldi. Tanrı Sözü, Tanrı’yı hoşnut eden kral Davut’un gözyaşları dökerek dile getirdiği duaları anlatır. Bunları okuyanların avuntu bulması, yüreklendirilmesi, suçsuzken ıstıraplarla güçlendirilmesi için..”

İşte Kutsal Söz bu türden ıstırap krokileriyle dolar, herkesin önünde bu insanları canlı örnek kılar. Bunlardan bazısına doğrulttuğumuz dikkat onların ıstıraplardan edindikleri yararlar zincirini önümüze serer: 1. Yusuf. Bu gencin çektiği ıstıraplar zinciri akılları durdurur (bkz. Yaratılış 37:39-50). Ama bunlar onu yere getiremedi. Yusuf’un tanıklığı çarpıcıdır: “Tanrı düşkünlüğüm diyarında beni verimli kıldı” ve Yusuf ikinci oğluna Efraim adını verdi. İbranicede bu adın anlamı ‘İki Kat Verimli’ dir. 2. Davut. Yaşamı sıkıntılar destanı olan Davut’un tanıklığı şudur: “Düşkünlüğüm bana yararlı oldu; böylece kurallarını öğreniyorum” (Mezmur 119:71). Çektiği ıstıraplar Davut’a Tanrı kurallarını öğretti. 3. Haberci Pavlos. Bu kişinin tanıklığı yüreklendiricidir: “Üstelik acılarımızda bile övünç duyuyoruz. Çünkü acının katlanışı oluşturduğunu biliyoruz. Katlanış denenmelerden geçildiğini gösterir, denenme de umudu oluşturur” (Romalılar 5;3-4). Istırap katlanışı, denenmelerden geçildiğini ve umudu gün ışığına çıkarır. Bu gönençler ıstırap olmaksızın bilinemezdi. 4. Yeniden Pavlos. Başka bir yarara değinir: “Madem Mesih’in çektiği sıkıntıları paylaşıyoruz, O’nunla birlikte yüceltilmemiz de gerekir” (Romalılar 8:17).Istırap O’nun yüceltilişine ileride paydaş olacağımızı belgeler. 5.Yine Pavlos çektiği ıstırapların uzun ve ayrıntılı bir listesini sunarak konuyu şöyle geliştirir: “Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik doluluğunu oluşturmaktadır” (II Korintoslular 4:17). Zamana-mekana kısıtlı acılar zinciri sınırsız-kısıtlamasız sonsuz yüceliğin yolunu asfaltlar. 6. Pavlos başkaların ıstırabına paydaş olmanın yararlarını sunuyor: “Çünkü işkencelerimize paydaş olduğunuz gibi avuntumuza da paydaş olduğunuzu biliyoruz” (II Korintoslular 1:7). 7. Pavlos. Çok ilginçtir; Mesih’e bağlılık ilişkisinde O’nun için işkence çekmek Tanrı’dan kadına erkeğe sağlanan bir bağıştır. Tarih boyunca aslanlar çukuruna fırlatılan, kızgın alevlerde yakılan, kılıçla kellesi uçurulan Mesih inanlılarının Tanrı’ya ilahiler yükselterek ölüme boyun eğmesi, böylelikle şehit olması bunun kanıtıdır. “Çünkü sadece Mesih’e iman etmek değil, ama O’nun için işkence çekmek de Mesih yararına bağış olarak sizlere verilmiştir” (Filippililer 1:29). 8.Pavlos. Istıraplar zinciri bu kararlı insanları Tanrı’ya daha da yakın getirir. Mesih’in ölümüyle, O’nun gibi olmayı gerçekleştirir. “Tüm isteğim, Mesih’i ve dirilişinin gücünü bilmek, O’nun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, O’nun ölümüyle O’nun gibi olmaktır” (Filippililer 3:10). 9. Mesih’in ıstırapları. O’nun çektiği ıstıraplar Kutsal Söz’de şöyle anlatılır: “Bununla birlikte, bir süre meleklerden biraz geri kılınan İsa’yı görüyoruz. Çektiği ölüm işkencelerinden ötürü yücelik ve onur tacını taşımaktadır. Tanrı kayrasıyla herkesin yararına ölümü tatması için oldu bu” (İbraniler 2:9). Tanrı Oğlu Mesih ıstıraplar çekerken Baba’nın buyruğuna uymayı öğrendi. Şimdiyse bunu inanlısına öğretmektedir. Tanrı’nın çizdiği iman yolculuğunun haritası dikenli yolları aşarak bireyi imanın ödülüne iletir. 10.Pavlos. “Tüm acılarımız içinde büyük sevinç duymaktayım” (II Korintoslular 7:4). Istırabın çelişkili görülen şaşırtıcı ürünü büyük sevinçtir. Bu konuda haberci Petros’un öğüdü de akılda tutulsun (bkz. I Petros 2:19, 20; 3:14, 17; 4:13, 14, 19). Üstüste vurgulanan işkenceleri katlanışla karşılayan Tanrı inanlısı O’nun katında övülür. Çünkü bu kişi Mesih’in bıraktığı izde yürümektedir. 11. Pavlos. “Katlanabilirsek, O’nunla birlikte hükümranlık süreceğiz” (II Timoteos 2:20). Belirtildiği gibi ıstırap Tanrı hükümranlığına hazırlayıcılık rolü oynar. 12. Pavloscezaevinde. “Kardeşlerim, benimle ilgili olayların  Sevinç Getirici Haberin ilerlemesine gerçekten yardım ettiğini bilmenizi isterim” (Filippililer 1:12). O bu sözleri Roma’da cezaevinde yatarken yazdı. Bunların taşıdığı anlamı kavrayabilen, İncil müjdesinin nasıl geliştiğini ve yayıldığını bilebilir. Pek çok durumda bu haberin yayılması da, kabulü de ıstıraplar ortasında olmuştur (bkz. Habercilerin İşleri 14:22). 13. Istırap İsa Mesih’in adını taşımanın yaraşırlığını kanıtlar: “Onlar ise, İsa’nın adı için yerilmeye yaraşır sayılmalarından sevinç duyarak Kurul’un önünden ayrıldılar” (Habercilerin İşleri 5:41). 14. İsa şu köklü gerçeği öğretti: “Ne mutlusunuz sizleri aşağıladıkları, size saldırıda bulundukları, benim yüzümden yalan yere size her tür kötüleyici sözü savurdukları zaman sevinin ve coşun! Çünkü göklerde büyük armağanınız hazırdır. Çünkü sizlerden önceki peygamberlere de bu yolda saldırıda bulundular” (Matta 5:11,12) Gerçekten göklerde görkemli bir armağan bekliyor kavramlı biçimde ıstırap çekeni.

Mesih bağlısı durumunda O’na iman etmenin yanı sıra ıstırap çekmek de inanlıya verilen üstün bir yetkidir. Bu ıstırap başka ıstıraplardan ayrıdır: O’nun adına, gerçekliğine bağlılıktan doğan ıstıraplar zinciri. Koşullar çok kötü olabilir; ama Tanrı’nın onayı inanlının üzerindedir. O’nun armağanları çok çeşitlidir. Bazen siyah zarf içinde gelir, ama içeriği dille anlatılamayan sevinç ve çoşku doluluğundır. İsa haça çıkmadan önce üzülen öğrencilerini şu sözlerle yüreklendiridi: “Size önemle belirtirim ki, ağlayıp dövüneceksiniz, ama dünya sevinecektir. Üzüntü çekeceksiniz, ama üzüntünüz sevince dönüşecektir” (Yuhanna 16:20).Sevinelim, coşalım, çünkü göklerdeki ödülümüz büyüktür.

Thomas Cosmades

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir