Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Yıldızlar Gibi Parlayacak

ÖNSÖZ

Tarih en ilginç bilimlerden biri. Tarih sahnesinde, yaşam öyküsü kitaplıklarında konu edilen adlar sayısız. Tarihin galerisinde kimler yer almıyor? Her soydan her boydan, her çağdan her koldan, her anakaradan her yurttan pek çok kişinin önemi, başarısı, övgüsü tarihin sayfalarını dolduruyor. Öte yandan, önemi olmayanların, başarısızların da tarihin galerisinde yer aldığı iyi bilinir. Bu galeri giderek kabarmakta, taşmakta..

Bir de konusu hiç edilmemiş, yeri önemi bilinmemiş birçok kadın erkek var. Bunları tarihin galerisinde arayanlar orada bulamaz, hiçbir yerde adlarına rastlayamaz. Onların hizmeti, uğraşı, başarısı ancak belirli bir çevrede tanınır. İnsansal başarı açısından önemli sayılmayanlardır bunlar. Ama başarının denektaşı ne olabilir? Bu hangi ölçüyle kararlaştırılır? Egemen Tanrı tüm tarihin üstünde olan, onu yönetendir. Bir de O’nun bu galeride kendi seçtiği kişilere yer vermesi, onları değerlendirmesi var. Eski Antlaşma’nın en son peygamberi Malakya şunu duyurur: “O zaman RAB’ten korkanlar birbirleriyle söyleştiler. RAB iyice dinledi, işitti. RAB’ten korkup adını ananlar için O’nun önünde bir anılma kitabı yazıldı” (3:16). Yeşaya peygamber de şu güzel sözleri bildirir: “Sion’da artakalan kişiye, Yeruşalim’de bırakılmış olana, Yeruşalim’de yaşayanlar arasında yazılan herkese ‘kutsal’ denecek” (4:3).

Malakya’nın gününde şüpheciler şu sözlerle tartışmaktaydı: “Tanrıya hizmet etmek boş iştir. O’nun bekçiliğini yaptık, Ordular RABBİ’nin önünde yas tutarak yürüdük. Yararımız nedir ki?” (3:14). Tüm tarihi yöneten ve sonuçlayacak olan egemen Tanrı’nın önünde bağlılıkla, ruhsal çalışkanlıkla yaşayarak sonsuzun parlaklığına geçenler pek çoktur. Bu çoğunluğun adı bile duyulmamıştır.

Bunlardan biri VAHRAM TATİKYAN’dır (1909-1965). Özbeöz bir Anadolu çocuğu olan Vahram pek de geniş sayılamayacak çevrece bilinen biridir. Ama Tanrı’nın düzenlediği o parlak galeride en önemli olanlardandır. Tıpkı Daniel peygamberin dediği gibi: “Yerin toprağında uyuyanlardan birçoğu uyanacak: Bazısı sonsuz yaşama, bazısı sonsuz utanca. Anlayışlılar gök kubbesinin parıltısı gibi, birçok kişiyi doğruluğa döndürenler de yıldızlar gibi sonsuzlar sonsuzu parlayacak” (Daniel 12:2,3).

İlkin İstanbul’da, sonra Anadolu’da, daha sonra taa güney Amerika’ya varıncaya dek çeşitli ülkelerde Vahram’ın bağlılıkla sürdürdüğü Tanrı-insan hizmeti bir ruhsal destandır. Bu basit adamın, haberci Pavlos’un ve başka habercilerin şaşırtıcı hizmetini anımsatan uğraşlarını saygıyla, şükranla ananlar az değil! Yirminci yüzyılın adı pek duyulmamış bu Tanrı bağlısının özelliği, çekiciliği ne olabilir? Okul, fakülte nedir bilmeyen bu adam nasıl yüz binlerce kişiye konuşabildi, yüreklerin doğrultusunu değiştirebildi, her soydan her boydan sayısız insanın Tanrı’yla barışmasına etkin araç olabildi.

Önümüzdeki yazı Vahram’ın tüm yaşamını, ya da hizmetinin her inceliğini, ayrıntısını sunmak amacını gütmüyor, güdemez de. Bazı mektupları ve birkaç vaazı dışında bir şey bırakmadığına göre böyle bir girişim olanaksızdır. Yaşam öyküsünün en çok ilgi çekici yönlerini, hizmetini, uğraşlarını tanıtmanın yanı sıra amaç, ruhsal etkinliğinin derinine eğilerek, Kutsal Ruh’un onun varlığında gerçekleştirdiği yöntemlerini tanımaktır. O, iman alanında bir yiğit, dua atılımında korkusuz yılgısız, bireylere konuşmakta bilge, Kutsal Ruh’un yönetimi altında etkinlikle çalışan, baştan sona arayan ve araştıran okka dört yüz dirhem bir ruhsal düşünür niteliğinde belirmektedir. Mesih bağlılığının acıklı biçimde gevşediği şu maddeci, hazcı, kolaycı çağda Vahram’ın örnek ve sade yaşamı okuyucuyu kutluluğa iletebilir türdendir. O, koşul ve bağ olmaksızın Tanrı’ya ve O’nun Kutsal Sözü’ne bağlıdır. Kitap’ın bilgisinden, yönteminden, eğitiminden ayrılmaz, ödün vermez. Tüm yaşamı Kutsal Söz’ün şu yüreklendirici özendirmesiyle yönetilir:

“Doğrunun kökü hiçbir zaman sökülmez… Doğrunun kökü sapasağlam durur… Doğru kişi hurma ağacı gibi gelişir; Lübnan’daki erz ağacı gibi yetişir. RAB’bin Evi’nde dikilir; Tanrımız’ın Avluları’nda gelişir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:3b, 12b; Mezmur 92:12,13). “Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı’ya bildirin. Tanrı’nın insan kavrayışını aşan esenliği, Mesih İsa bağlılığında yüreklerinizi ve akıllarınızı kale gibi savunacaktır” (Filippililer 4:6,7).

Yeni Antlaşma’da dikkati çeken şu dürtücü sözü de unutmamak gerekir: Tanrı Sözü’nü size bildiren önderlerinizi anın. Yaşamları nasıl başladı nasıl sona erdi; bunları düşünerek onların imanını örnek tutun” (İbraniler 13:7). Yazar, bu insanları güçlendiren, yönelten ve etkileyen kişiyi de şöyle tanıtır: “İsa Mesih dün, bu gün ve sonsuzlara dek O’dur” (İbraniler 13:8).

Vahram Tatikyan benzeri iman yiğitlerini güçlü ve yeterli kılan İsa Mesih bu gün de aynı sonucu sağlayabilir. Bunun için böyle birinin yaşam öyküsü ve çalışması her yerde herkese yarar sağlayabilir.


 1. Sınıf Değiştirdiğimi Anımsamıyorum 
 2. Savaş Yılları ve Sonrası
 3. İstanbul’da Hızlı Yaşayış
 4. Büyük Arayış, Göksel Buluş
 5. Yeni Yaşam Gönencinde Olanlar
 6. Mimarlıktan Kitap Satıcılığına
 7. Genç İnanlının Yaşamında Yeni Boyutlar
 8. Ev Toplantıları
 9. Askerlik Dönemi Sonrası ve Şifa
 10. Ruhsal Uyanış Sırasında Kurtuluş Bulanlar

 1. Direniş ve Sevinç
 2. Kampta, Profesörler Karşısında
 3. Yollarda, Tramvaylarda
 4. Sağlığa kavuşanlar
 5. Yeni Bir Sayfa Açılıyor
 6. Yine Papazın Başı Dertte
 7. Yeni Baştan Canların Ardından
 8. Yanlış Yorumlanan Koşmaca
 9. İmanla Doğruluğa Kavuşma Gönenci
 10. Erkle Değil, Güçle Değil
 11. Yeniden Doğman Gerekir
 12. Vaaz Etme Biçimi
 13. Yaşamını Tanrı’ya Ayırmanın Gönencinde
 14. Anadolu Gezileri
 15. Lyman Mac Callum’un Kaleminden ” Toros Ekspresinde Bir Melek

 1. Samsun’a Uzanan Yolculuk
 2. Akdeniz Seferi, Ortadoğu Ziyaretleri
 3. Beyrut’a Demir Attılar
 4. Şam’da
 5. Halep’te Radyo Dalgası Gibi Yayılan Söz
 6. Amman’da Ruhsal Uyanış
 7. Jübile Yılında Sanıyorum Kendimi
 8. Ruhsat Uyanışın Boyutları
 9. Yüreklerinizi Katılaştırmayın
 10. Ürdün’deki Ruhsal Uyanışla İlgili Canlı Anılar
 11. Ve Kutsal Kent Yeruşalim’de
 12. İstanbul’a Dönüş
 13. Ürdün’ü Son Ziyaret
 14. Başka Kara Parçalarına

 1. Okyanus Yolculuğu, Güney Amerika
 2. İşlenmiş Toprak, Sulanmış Tarla
 3. Gemideki Toplantı
 4. Jozef Balyan ve Başka Gençler
 5. Kordoba, Kutsal Ruh’un Canlandırdığı Topluluk
 6. Kentten Kente, Ülkeden Ülkeye
 7. Batı Kıyılarında
 8. Yaşam Tacını Almaya Gidiyor
  Şam Pınarlarının Birinde Bir Delik Tas
  Tanrı’yla Karşılaşmam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir