Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

45. Allah’ın Kelâmı’nın insan bedenine bürünmesi mümkün müdür? (Kenosis veya Hulul)

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
İşaya 7:14………RAB kendisi size bir alamet verecek… kız gebe kalacak…adını İmmanuel…

İşaya 9:6-7*…….bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi…ve onun adı…Kadir Allah…

Mika 5:2………..Beyt-lehem…senden çıkacak…onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.

Matta 1:18-25……İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak …İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir.

Luka 1:30-35…….Melek…gebe kalıp bir oğul doğuracaksın…‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek.

Luka 2:8-14……..bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yuhanna 1:1 & 14…Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi, ve Söz Tanrı’ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı… Babadan gelen…biricik Oğul…

Filipililer 2:5-8*.Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği…bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak…insan benzeyişinde doğdu…ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

Kolosililer 1:13-17..sevgili Oğlu…görünmez Tanrı’nın görüntüsü…ilk doğan O’dur.

1 Timoteyus 3:16*..Kuskusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü.

İbraniler 2:14-18..İsa…ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere…insan yapısını aldı.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:59*…Allah yanında İsa’nın durumu…gibidir …sonra ona “Ol” dedi, artık olur.

Maide 5:17………“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmişlerdir.

Maide 5:72………“Allah, ancak meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler…kâfir olmuşlardır.

İsra 17:111……..Çocuk edinmeyen…bir yardımcısı da bulunmayan Allah’a hamd… Saffat 37:152*…..“Allah doğurdu.” Onlar, elbette yalancıdırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir