Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Ben nasıl Kutsal Ruh’la dolabilirim?

Kutsal Ruh
Soru : Kutsal Ruh’la Nasıl Dolu Olabilirim?

Yanıt : Kutsal Ruh’la dolmayı anlamaktaki önemli bir ayet , İsa’nın Ruh’un inanlıların içinde yaşayacağını ve bunun kalıcı bir durum olacağını vaat ettiği Yuhanna John 14:16’dır. Kutsal Ruh’un içimizde yaşamasının Kutsal Ruh’la dolmaktan ayırt etmek önemlidir. Kutsal Ruh’un sürekli olarak içimizde yaşaması birkaç seçilmiş inanlı için değil, bütün inanlılar içindir. Kutsal Kitap’ta bu sonucu destekleyen birçok ayet bulunur. İlk olarak, Kutsal Ruh, İsa’ya iman eden bütün inanlılara verilir, bu konuda hiçbir istisna yoktur ve bu armağan için Mesih’e imandan başka bir şart yoktur (Yuhanna 7:37-39). İkinci olarak, Kutsal Ruh insanlara kurtuluş anında verilir (Efesliler 1:13). Galatyalılar 3:2 da, Ruh’un mühürlemesi ve içimizde yaşamasının iman ettiğimiz zaman gerçekleştiğini söyleyerek aynı gerçeği vurgular. Üçüncü olarak, Kutsal Ruh inanlıların içinde kalıcı olarak yaşar. Kutsal Ruh inanlılara, gelecekte Mesih’teki yüceltilmelerinin kaparosu ya da onayı olarak verilmiştir (2 Korintliler 1:22; Efesliler 4:30).Bu da Efesliler 5:18’de sözü edilen Ruh’la dolmakla bir tezat oluşturur. Kendimizi Kutsal Ruh’a öylesine tamamen teslim etmiş olmalıyız ki, O bize tamamen sahip olabilmeli ve bu anlamda bizi doldurabilmelidir. Romalılar 8:9 ve Efesliler 1:13-14 O’nun her inanlının içinde yaşadığını ama O’nu kederlendirebileceğimizi (Efesliler 4:30) ve içimizdeki etkinliğinin söndürülebileceğini bildirir (1 Selanikliler 5:19). Böyle durumlara izin verdiğimizde, Ruh’un doluluğunun içimizde ve bizim aracılığımızla etkin oluşunu yaşamayız. Ruh’la dolmak, O’nun için hayatımızın her kısmını doldurma, bize yol gösterip bizi yönetme özgürlüğünü ima eder. Bundan sonra, O’nun gücü bizim aracılığımızla kullanılabilir ve böylece bizim yaptığımız şey Tanrı için ürün verir. Ruh’un doldurması, sadece dışsal etkinliklerle sınırlı değildir; içimizdeki en derin düşünceleri ve etkinliklerimizin motivasyonları için de geçerlidir. Mezmur 19:14, “Ağzımdan çıkan sözler, yüreğimdeki düşünceler, kabul görsün senin önünde, Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!” der.Kutsal Ruh’un dolduruşunu engelleyen şey günahtır ve Kutsal Ruh’un doldurmasının devam ettirilmesi itaat yoluyla gerçekleşir. Efesliler 5:18 Ruh’la dolmamızı buyurur; ancak bunu, o doluşu gerçekleştiren Kutsal Ruh’un bizi doldurması için dua etmekle sağlayamayız. Ruh’a içimizde etkin olma özgürlüğünü sadece Tanrı’nın buyruklarına itaat etmemiz verir. Bizler daha hâlâ günahla enfekte olduğumuzdan, her zaman Kutsal Ruh’la dolu olmak imkânsızdır. Günah işlediğimiz zaman, bunu derhal Tanrı’ya itiraf etmeli ve kendimizi yeniden Ruh’la dolu ve Ruh tarafından yönetilen kişiler olmaya adamalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir