Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kutsal Ruh kimdir?

Kutsal Ruh
Soru : Kutsal Ruh Kimdir ve Nedir?

Yanıt : Kutsal Ruh’un kimliği hakkında epey çok yanlış anlama vardır. Bazıları Kutsal Ruh’u mistik bir güç olarak görür. Başkaları Kutsal Ruh’u, Tanrı’nın Mesih’i izleyenlere sağladığı kişisel olmayan güç olarak algılar. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un kimliği hakkında ne der? Basitçe söylemek gerekirse Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu söyler. Kutsal Kitap bize ayrıca Kutsal Ruh’un ilahi bir Kişi, aklı, duyguları ve iradesi olan bir varlık olduğunu da söyler.Kutsal Ruh’un Tanrı olduğu gerçeği, Elçilerin İşleri 5:3-4 dahil, birçok Kutsal Kitap ayetinde açıkça görülür. Bu ayette Petrus Hananya’yı neden Kutsal Ruh’a yalan söylediği konusunda sorgular ve ona, “Sen insanlara değil, Tanrı’ya yalan söylemiş oldun” der. Bu ayet, Kutsal Ruh’a karşı yalan söylemenin Tanrı’ya karşı yalan söylemek olduğunun açık bir bildirisidir. Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu ayrıca O, Tanrı’nın özelliklerine sahip olduğu için de bilebiliriz. Örneğin, Tanrı’nın her yerde birden oluşu Mezmurlar 139:7-8’de görülür: “Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam, oradasın, ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.” Bundan sonra 1 Korintliler 2:10-11’de Kutsal Ruh’un her şeyi bilmesi özelliğini görüyoruz: “Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı’nın düşüncelerini de Tanrı’nın Ruhu’ndan başkası bilemez.”Kutsal Ruh’un aklı, duyguları ve iradesi olduğundan O’nun gerçekten de ilahi bir Kişi olduğunu bilebiliriz. Kutsal Ruh düşünür ve bilir (1 Korintliler 2:10). Kutsal Ruh kederlendirilebilir (Efesliler 4:30). Kutsal Ruh bizim için duada aracılık eder (Romalılar 8:26-27). Tanrı’nın isteğine göre kararlar verir (1 Korintliler 12:7-11). Kutsal Ruh Tanrı’dır, Üçlü Birlik’in üçüncü Kişisi’dir. Kutsal Ruh, Tanrı olarak gerçekten de İsa’nın O’nun olacağını vaat ettiği şekilde Tesellici ve Danışman işlevini yerine getirebilir (Yuhanna 14:16, 26, 15:26).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir