Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kutsal Ruh’u ne zaman/ nasıl alırız?

Kutsal Ruh
Soru : Kutsal Ruh’u Ne zaman / Nasıl Alırız?

Yanıt : Elçi Pavlus, Kutsal Ruh’u İsa Mesih’i Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz an aldığımızı çok açık bir şekilde öğretmiştir. Birinci Korintliler 12:13 şöyle bildirir: “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.” Romalılar 8:9 bize, bir insan Kutsal Ruh’a sahip değilse, onun Mesih’e ait olmadığını söyler: “Ne var ki, Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.“ Efesliler 1:13-14 bizlere Kutsal Ruh’un iman edenler için kurtuluşun mührü olduğunu öğretir: “Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.”Bu üç ayet, Kutsal Ruh’un kurtuluş anında alındığını açıklığa kavuşturur. Eğer bütün Korintli inanlılar Kutsal Ruh’a sahip olmasalardı, Pavlus hepimizin aynı Ruh tarafından vaftiz olduğumuzu ve O’ndan içmemizin sağlandığını söyleyemezdi. Romalılar 8:9, bir insan Kutsal Ruh’a sahip değilse, onun Mesih’e ait olmadığını söyleyerek aynı şeyi daha da kuvvetli bir şekilde bildirir. Bu yüzden, Ruh’a sahip olmak, kurtuluşa sahip olduğumuzu gösterir. Ayrıca, eğer Kutsal Ruh’u kurtuluş anında almıyorsak “kurtuluşun mührü” olamaz” (Efesliler 1:13-14). Kutsal Kitap ayetlerinin birçoğu, kurtuluşumuzun Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz an güvence altına alındığını çok açık bir şekilde bildirir.Kutsal Ruh’un hizmetleri sık sık yanlış anlaşıldığı için bu üzerinde tartışılan bir konudur. Kutsal Ruh’u almak/Kutsal Ruh’un içimizde yaşaması kurtuluş anında gerçekleşir. Kutsal Ruh’la dolmak, Hıristiyan’ın yaşamında devam eden bir süreçtir. Biz Kutsal Ruh’un vaftizinin kurtuluş anında gerçekleştiğine inandığımız halde, bazı Hıristiyanlar buna inanmaz. Bunun sonucu olarak da, Kutsal Ruh’un vaftizi, kurtuluştan sonra gerçekleşen bir etkinlik olarak “Kutsal Ruh’u almak”la karıştırılır.Sonuç olarak, “Kutsal Ruh’u nasıl alırız?” sorusunun yanıtı, Kutsal Ruh’u sadece Rab İsa Mesih’i Kurtarıcımız olarak kabul ederek aldığımızdır (Yuhanna 3:5-16). Kutsal Ruh’u ne zaman alırız? İman ettiğimiz anda Kutsal Ruh kalıcı olarak bizim olur.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir